general

welk eiland bij wales was het voormalige mona

welk eiland bij wales was het voormalige mona

The content site is one of the sites that provide the service of answering general questions and solving puzzles and crossword puzzles

Where the content site is primarily interested in answering your questions in all areas, including solving puzzles and crossword puzzles

Answer welk eiland bij wales was het voormalige mona

welk eiland bij wales was het voormalige mona  Dear visitor  In the Solution site,  We at our site provide you with the right solution to your question,  You have arrived at the most fitting response site

We are pleased to offer you on our website all the answers to the inquiries and questions that you are searching for or ask a question that you want answered for all fields ، also  The solution site is concerned with questions, answers and solutions for all study materials for all levels.

Through the word Ask a Question in the solution site, you can ask any topic or any question or inquiry you want answered by teachers specialized

Read:belgisch tassenmerk dat is vernoemd naar een britse schrijver

welk eiland bij wales was het voormalige mona

Anglesey ( is een eiland en een unitaire autoriteit aan de noordwestkust van Wales. Het vormt een onderdeel van het ceremoniële behouden graafschap Gwynedd en is tevens een historisch graafschap. Anglesey heeft 70.000 inwoners (2018).

Anglesey

  • Het eiland is geïsoleerd van het centrale gebied in het zuidoosten door een beperkte waterweg, de Menai Waterway. In het zuidwesten ligt de Caernafon Sound en in het noorden en het oosten ligt de Ierse Oceaan.
  • Anglesey is verbonden met het centrale gebied door twee uitbreidingen, het Menai Engineered-viaduct uit 1826 en het Britannia-steiger uit 1950 waarover de snelweg A55 en de spoorverbinding lopen.

welk eiland bij wales was het voormalige mona

And you can ask questions on the content site through the word “Ask a question” at the top of the site, where we answer your questions in a short time

Read:welke rivier stroomt door sint petersburg 4 letters
Previous post
wat werd in 1913 het eerst geplaatst in the new york world
Next post
Linda Hakeboom in ‘eenzame periode’ na leven met kanker